Сура Пещерата (Ал Кахф) айа 1-3 /основи на Исляма/

avandia recallСура ал Кахф (Пещерата)

(1) Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!
(2) Достоверна - да предупреждава за сурово мъчение от Него и да благовества вярващите, които вършат праведни дела, че за тях ще има добра отплата в [Рая] -
(3) там ще останат вечно.

В тези айати Аллах събира трите основи на Исляма: Таухид (единобожие), Рисала (послание) и Ахира (живот след смъртта).
·         Таухид -  Аллах споменава за величието си.
·         Рисала – низпославането на писание и предаването му на Пророка Мухаммад.
·         Ахира – отреклите Исляма ще бъдат наказани, а приелите го ще бъдат възнаградени.


Само в айа и половина Аллах не само споменава, но и обяснява основите на Исляма!
Трите стълба на вярата (иман) също са отбелязани. Те са:

·         Обич към Аллах - ‘’Алхамдуниллах’’ - Той заслужава да бъде възвеличаван, защото ние обичаме Създателя.
·         Страх от Аллах - Корана ни предупреждава за наказанията т.е. изпитваме страх.
·         Надежда отправена към Аллах - Корана ни съобщава за наградите, т.е. очакваме награда от Аллах.


Няма коментари:

Публикуване на коментар